Konferencija je organizirana u okviru projekta Jačanje mreža za sprečavanje trgovanja ljudima na zapadnom Balkanu koji provode CARE International i partneri (Mreža RING iz BiH, Mreža PETRA iz Hrvatske i Svet žena iz Srbije)

Zaključci i preporuke V regionalne konferencije o trgovini ljudima u regiji

Četvrta Regionalna konferencija o suzbijanju trgovanja ljudima
"Pravni i socijalni položaj domaćih žrtava trgovine ljudima"

Treća regionalna konferencija za nevladine organizacije i vladine institucije u regiji (Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) koje se bave suzbijanjem trgovanja ljudima organizira CARE International-North West Balkans u suradnji sa svojim lokalnim partnerima, iz Hrvatske je to Mreža PETRA

CARE International BH/C/SM u partnerstvu s PETRA Mrežom NVO-a za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama i Crnogorskim Ženskim Lobijem organizirao je regionalnu konferenciju pod nazivom „Ženski NVO-i o trgovanju ljudima s naglaskom na trgovanje ženama i djecom“. Konferencija je održana od 09. do 12. lipnja 2005, u Crnoj Gori, u hotelu Delfin u Bijeloj, kod Herceg Novog.