Misija:
PETRA je mreža nevladinih organizacija koja promovira ženska ljudska prava. Djeluje u Hrvatskoj i međunarodno na suzbijanju trgovanja ženama i djecom s naglaskom na seksualnom iskorištavanju.
PETRA surađuje s drugim mrežama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama i vladinim institucijama iste ili slične misije te međunarodnim institucijama i nevladinim organizacijama čije aktivnosti nisu u suprotnosti s njezinom misijom.
Air Jordan 3 Blue Cement CT8532 400 Release Date 1 | FZ4324 - adidas tracksuits womens black friday sale today - 3 YUNU - Buy now adidas Y - 3 Y
PETRA skreće pozornost javnosti na problem trgovanja ženama i djecom s naglaskom na seksualno iskorištavanje koje obuhvaća prostituciju, pornografiju, seks-turizam, naručivanje/kupnju mladenki i javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način s obzirom na spol i spolnu orijentaciju.
 
PETRA djeluje u okviru Nacionalnog plana RH za suzbijanje trgovanja ljudima i to na područjima pomoći i zaštite žrtava, prevencije, edukacije, te zakonskog okvira.
 
Temeljne postavke:
1.Visok stupanj siromaštva, nezaposlenost, male plaće, diskriminacijska praksa, nasilje, patrijarhalne socijalne strukture i nedovoljna socijalna potpora ženama primorava ih na migraciju, što povećava vjerojatnost da postanu lak plijen za trgovce ženama.
 
Nekoliko je svjetskih trendova pridonijelo porastu trgovanja ženama: razlike između bogatih i siromašnih država/regija, porast industrije seksa internacionalno, povezanost s ratnim sukobima i ekonomskom tranzicijom, globalizacija, uključenost organiziranog kriminala (trgovina ljudima je manje rizičan posao od trgovine droge), feminizacija siromaštva i migracija.
 
2.Seksualno iskorištavanje odnosi se na stjecanje seksualnog zadovoljenja, financijske dobiti ili napredovanje zloupotrebom seksualnosti druge osobe, negirajući pritom njena ljudska prava na dostojanstvo, jednakost, autonomiju, psihičko i fizičko zdravlje, te pravo na život bez nasilja. Seksualno iskorištavanje uključuje seksualno napastvovanje, silovanje, incest, premlaćivanje, pornografiju i prostituciju. Pod prostitucijom se podrazumijeva ona koja se odvija na ulici, u bordelima, putem eskort agencija ili salona za masažu, «vojna prostitucija» (u središtima gdje su prisutne vojne postrojbe), seks-turizam i prodaja mladenki.
 
U velikoj većini slučajeva, prostitucija je sastavni dio organiziranog kriminala.
 
3.Neravnopravnost nije nigdje jasnije vidljiva nego u prostituciji, gdje su uloge muškaraca i žena utemeljene na patrijarhalnom konceptu muške seksualnosti kao dominantne (kupac-roba, seksualni poriv-sredstvo seksualnog zadovoljavanja, lovac-lovina).
 
4.Prostitucija i trgovanje ženama i djecom ne smiju se povezivati s terminima «prisilna» i «dobrovoljna».Treba shvatiti da je «slobodan izbor» termin koji prikriva i zanemaruje preklapanje ekonomskih, socijalnih, kulturalnih i političkih (ne)mogućnosti za žene u određenom društvu. Nejednakost ozbiljno ograničava slobodu izbora i mogućnosti.
 
Prema članku 3 UN-ovog Protokola o prevenciji, suzbijanju i kažnjavanju trgovanja ljudima, posebno ženama i djecom, trgovanje ljudima znači «regrutiranje, transport, organiziranje prijelaza, skrivanje ili prihvat osoba putem prijetnje, uporabom sile ili drugih oblika prinude, otmicom, prijevarom, lukavštinom, zloupotrebom ovlasti ili položaja  ranjivosti, ili davanjem i primanjem novca ili usluga da bi se dobio pristanak osobe, preuzimanje kontrole nad drugom osobom u svrhu sekusalnog iskorištavanja. Iskorištavanje uključuje, u najmanju ruku, iskorištavanje prostituiranja drugih ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, ropstvo ili radnje slične ropstvu, služenje (samovoljno potčinjavanje) - izbrisati ili odstranjivanje organa».
 
Činjenice o štetnosti:
 
Trgovanje ženama s naglaskom na seksualno iskorištavanje koristi se ženama i djecom ranjivima zbog siromaštva te politike i prakse ekonomskog razvoja: prognane i izbjegle, žene u migracijskim procesima i žene koje su u djetinjstvu bile žrtve seksualnog zlostavljanja.
 
Prostitucija je štetna za sve žene jer opravdava prodaju žena općenito, pa tako sve žene svodi na seksualne objekte. Diljem svijeta prosječna dob djevojaka koje ulaze u prostituciju je 14 godina.
 
Sustavno kršenje ženskih prava od strane lokalne i globalne seks-industrije je u stalnom porastu.
 
Posljedice za žrtve:
 
Ljudska prava koja se krše kroz trgovinu ženama jesu među ostalim: pravo na život, pravo na jednakost, pravo na slobodu i sigurnost osobe, pravo na jednaku zakonsku zaštitu, pravo na slobodu od svih oblika diskriminacije, pravo na najviše dostupne standarde tjelesnog i mentalnog zdravlja, pravo na pravične i povoljne uvjete rada, pravo da ne budu podvrgavane mučenju ili drugom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.
 
Rješenja:
edukacija i osvještavanje svih segmenata društva da je kupnja i prodaja tijela kršenje ljudskih prava;
vlada i donositelji odluka na svim nivoima trebaju se konzultirati sa svim organizacijama koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava prije nego što donesu bilo kakvu odluku u vezi prostitucije;
zakonsko nekažnjavanje žene u prostituciji;
zakonsko kažnjavanje muškaraca koji kupuju žene i djecu te svakog tko promovira i reklamira seksualnu eksploataciju, posebno svodnike, nabavljače i trgovce;
mijenjanje državne politike koja dovodi žene u položaj seksualnog iskorištavanja;
osiguravanje mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja koje će unaprijediti vrijednost i status žena i time smanjiti mogućnost da se žene odaju prostituciji;
ispitivanje i analiziranje prostitucije s naglaskom na trgovce ženama i djecom te kupce;
omogućavanje ženama i djeci žrtvama trgovanja pristup svim zaštitnim servisima i mehanizmima sve dok se ova pitanja ne prepoznaju i riješe.
 
Vizija:
 
Ostvarenje temeljnog prava žena da budu slobodne od iskorištavanja u bilo kojem obliku.
 
Žene i djevojke imaju pravo na seksualni integritet i autonomiju.