Prije početka sustavnog rada na suzbijanju trgovine ženama u Hrvatskoj članice ženskih grupa u Hrvatskoj započele su s edukacijom svojih članica u odnosu na ovaj problem te su sudjelovale u kreiranju međunarodne feminističke politike protiv trgovanja ženama.

adidas heliopolis hotel in dubai , adidas concord ankle fur sneakers boys running Release Date Info , MysneakersShops | red and white air max womens - Undefeated nike sb blue lobsters cheap shoes for women Dunk vs AF - SBD - 1 Pack Release Date

Tako su članice Centra za žene žrtve rata-ROSA sudjelovale na različitim međunarodnim treninzima i konferencijama na kojima se raspravljalo o problemu i pokušalo utjecati na njegovo zaustavljanje već od 1996. godine: konferencija Nasilje, zlostavljanje i žensko građanstvo, Brighton (1996.), najveća međunarodna konferencija o nasilju nad ženama s preko 2000 žena iz cijelog svijeta, na kojoj su predstavnice CŽŽR-ROSA sudjelovale u posebnoj grupi o trgovanju ženama u našoj regiji.

20.-24.6.1998. Transnacionalni trening seminar o trgovanju ženama u svrhu prisilne prostitucije, sa svrhom stjecanja tehničkog treninga i ekspertize za nevladine organizacije u Budimpešti u organizaciji Open Society Institute / Network Women’s Programme i Global Survival Network; 7-10.11.1999. Regionalni trening seminar o trgovanju i prisilnoj prostituciji u Temišvaru, Rumunjska, u organizaciji SCOP (Society for Children and Parents) na kojoj su sudjelovale predstavnice Rumunjske, Nizozemske, Grčke, Moldavije, Poljske, Bugarske, Srbije i Hrvatske. Aktivistica CŽŽR-a je sudjelovala i u izradi brošure s konferencijskim izvještajem Trgovanje ženama i prisilna prostitucija, koji je uredila Ana Muntean, Temišvar 2000.

1-9.04.2000. godine su članice Centra za žene žrtve rata-ROSA, Autonomne ženske kuće Zagreb i Grupe za ženska ljudska prava B.a.B.e. sudjelovale na Trening seminaru o trgovanju ženama za predstavnice NVOa iz Bosne i Hercegovine, Crne gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Seminar su organizairale Foundration Against Trafficking in Women (STV), Nizozemska te međunarodn mreža organizacija protiv trgovanja ženama La Strada a sudjelovale su njihove predstavnice iz Nizozemske, Poljske, Češke, Bugarske, Ukrajine koji je održan u Drienbergenu pored Utrechta u Nizozemskoj. Seminar je dokumentiran u brošuri/Reader-u u kojoj je i poglavlje: Trgovanje ženama u Hrvatskoj, početna polazišta za ženske grupe u Hrvatskoj koji je pripremila Nevenka Sudar - B.a.B.e. (dostupan u dokumentaciji CŽŽŽR-ROSA i B.a.B.e.-a). Nakon tog seminara navedene organizacije su potaknule zajedničku akciju podrške Human Rights Standards/Standarda ljudskih prava u Hrvatskoj, a kako bi navedeni standardi postali dio Protokola o trgovanju ženama i djecom kao dodatku Konvencije protiv transnacionalnog kriminala. Protokol je bio prvi međunarodni ugovor koji je sadržavao definiciju trgovanja ljudima. Budući da se Protokol uglavnom koncentrirao na prevenciju kriminala i provođenje zakona, tj. represivne mjere, grupa NVO-a (Global Alliance Against Traffic in Women, Thailand, Foundation Against Trafficking in Women, Nizozemska i International Human Rights Law Group, SAD) je izradila navedeni prijedlog standarda ljudskih prava.

2000.-te godine članica CŽŽR je održala predavanje o trgovini ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja u Centru za ženske studije, Zagreb.

Članice Centra za žene žrtve rata-ROSA zajedno s Autonomnom ženskom kućom Zagreb kroz projekt Ženskog savjetovališta, te u suradnji s IOM-om prvi put su pružile direktnu pomoć ženama koje su preživjele trgovanje u svrhu seksualnog iskorištavanja 1999. godine, kada su organizirale pomoć za nekoliko žena iz Moldavije i Rumunjske, koje su uz pomoć UN policije i UN HCHR- a pobjegle iz bordela u Bosni i Hercegovini. Smještene su na sigurno i ostale nekoliko tjedana, za koje vrijeme im je bilo potrebno organizirati pomoć od strane njihovih ambasada, prijevod, psihološku pomoć. IOM je organizirao njihov put natrag u matične zemlje.

Autonomna ženska kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata-ROSA, Ženska grupa Karlovac ‘Korak’, su se od samog početka priključile organiziranim inicijativama međunarodnih organizacija, vladinih institucija i nevladinih organizacija na suzbijanju trgovanja ženama u Hrvatskoj koje su pokrenute na temelju pritiska međunarodne zajednice i obaveza Hrvatske prema Paktu o stabilnosti. Na prvom sastanku/okruglom stolu 28.11.2000. godine u organizaciji OSCE-a i IOM-a, na kojem je sudjelovala i Helga Konrad predstavnica Stability Pact Task Force on Trafficking in Human Beings, uz predstavnike/ce ambasada (SAD, Francuske, Rumunjske) i međunarodnih organizacija (OSCE, UNHCR, IOM, ICMC), ministarstava (pravosuđa, unutarnjih i vanjskih poslova), Sabora te Filozofskog fakulteta, sudjelovale su od nevladinih organizacija CŽŽR-ROSA, AŽKZ, Korak, Ženska pomoć sada, Žensku grupu Stvarnost, HHO (kasnije članice PETRA mreže) te O-Zona/Zenska linija, Zagreb.

Članice AŽKZ-a, CŽŽR-ROSA i grupe ‘Korak’ Karlovac su od 19.12.2000. nastavile raditi u radnim grupama koje su proizašle iz tog sastanka: grupi za prevenciju, pomoć i zaštitu, edukaciju i zakonodavstvo. Najaktivnija je bila radna grupa za prevenciju i zaštitu koja se sastajala više puta uz predsjedavanje IOM-a I ICMC-a. S obzirom da se početkom 2001. godine u radnoj grupi za pomoć i zaštitu došlo do zaključka da je potrebno otvoriti sklonište, CŽŽR je u ožujku 2001.g. ponudio da se sklonište organizira u kući u vlasništvu organizacije. Međutim, kako su vođenje ove radne grupe kao i čitave inicijative preuzele državne institucije (MUP i Ministarstvo rada i socijalne skrbi) one su na neki način zaustavile brži razvoj aktivnosti i zahtijevale da sve druge organizacije uključene u inicijativu (NVO-i i međunarodne vladine i nevladine organizacije) čekaju dok se ne odrede nadležnosti.

Početkom 2001. godine Centar za žene žrtve rata - ROSA je počeo sistematski razvijati svoje aktivnosti u suprostavljanju trgovanju ženama, a koje se nastavljaju na višegodišnje povremene djelatnosti na tom području te je u rujnu 2001.g u Centru odlučeno da se više ne čeka na odluke ministarstava te da treba nastaviti s radom: angažirana je koordinatorica za aktivnosti protiv trgovine ženama, ponovno uspostavljena veza s ICMC-em koji je unutar grupe za pomoć i zaštitu također u svoju nadležnost stavio sklonište za žrtve trgovanja, izborena su sredstva za proizvodnju dokumentarnog filma o ovom problemu (EU komisija u RH), nastavljena edukacija članica, kao i širenje informacija o problemu u suradnji sa drugim ženskim grupama.

Članice AŽKZ-a, CŽŽR-ROSA, Koraka, Karlovac su sudjelovale na konferenciji Inicijativa u RH za osmišljavanje programa aktivnosti protiv trgovine ženama i djecom u organizaciji IOM-a, Ministarstva rada i soc. skrbi, ICMC-a i Odjelom za međunarodni razvoj britanske ambasade (DFID), 21. - 22. svibnja 2001. u Stubičkim toplicama.

listopadu 2001. članice CŽŽR-ROSA, AŽKZ, Koraka, Stvarnosti, Centra za žene Vukovar, uz još neke nevladine organizacije (Ženska linija, Centar za inicijative u socijalnoj politici) te predstavnike/ce policije, centara za socijalnu skrb i međunarodnih institucija završile su 5 dnevni trening za trenerice u organizaciji IOM-a London i Zagreb te nakon toga održale predavanja i edukacije za žene, djevojke, ženske grupe i institucije:

  • 04.12.2001. Slavonski Brod - tribina "Trgovina ženama u svrhe seksualne eksploatacije", u zajedničkoj organizaciji Centra za žene žrtve rata-ROSA i Ženske grupe Brod. Na tribini su sudjelovali predstavnici/e Centra za socijalnu skrb, policije, suda, te lokalnih nevladinih organizacija.
  • 17.12.2001. Pakrac - Trening: Seksualno nasilje nad ženama - trgovina ženama u svrhu seksualne eksploatacije. Za organizaciju: Klub žena Pakrac. Voditeljica: Maja Mamula i Nermina Komarić. Sudionice: 21 žena iz KŽP-a, te nekih drugih lokalnih organizacija.
  • Autonomna ženska kuća i CŽŽR-ROSA u Slavnoskom Brodu – radionica o problemu trgovanja ženama za Žensku grupu Brod
  • 19.01.2002. Ženska grupa Karlovac “Korak” – trening: Trgovanje ženama i djecom. Voditeljice: Suzana Paklar i Sadika Zvirkić. Sudionice: članice Ženske grupe Karlovac “Korak”, predstavnice/i medija, djelatnice Centra za socijalnu skrb
  • Centar za podršku irazvoj civilnog društva “DELFIN”- organizatorice 6-dnevne edukacije za članice udruga: Udruga žena Vukovar, Ženska grupa Spilt I Delfin koju je odradila ASTRA, Beograd (svibanj 2002.)
  • “DELFIN”, edukacija za članice Udruge žena Vukovar I Delfin, ASTRA, Beograd (ožujak 2003.)
  • “DELFIN” , trening/radionica za članice udruge, edukatorica: Suzana Paklar, ICMC(svibanj 2003.)
  • “DELFIN”, radionice: TRGOVANJE ŽENAMA I DJECOM, za

- učenike osnovne škole (VII I VIII raz.), voditeljica: Ivanka Vinkler, Delfin
- učenike Srednje škole Pakrac( III I IV raz.), voditeljica: Anita Dašek, Delfin
- učenice srednjoškolskog doma Pakrac, voditeljica: Manuele Papić, Delfin
- grupu mladih “DELFIN”a, voditeljica Borka Vidaković, Delfin

Centar za žene žrtve rata - ROSA i Autonomna ženska kuća su zajednički kandidirali svoju predstavnicu u Nacionalni odbor za borbu protiv trgovine ljudima.

Također je nastavljena i intenzivirana suradnja s organizacijama u regiji koje rade na suprotstavljanju trgovanju ženama, podržana je inicijativa za osnivanje mreže NVO Bosne i Hercegovine RING, intenzivirana suradnja sa ASTROM iz Beograda, čija je članica sudjelovala na prvom sastanku nevladinih organizacija iz kojih je nastala mreža PETRA.